Concurs

Regulamentul oficial al “Concursului – Inokim Romania”


Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Sectiunea 1. Organizatorul

“Concursul–Inokim Romania” este organizat de catre S.C Alt Aleco Group S.R.L., inregistrat la Registrul Comertului Bucuresti, C.I.F. RO 18701703, J40/8445/2006

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Sectiunea 2: Locul si data desfasurarii concursului

“Concursul-Inokim Romania” se va desfasura pe pagina oficiala de Facebook “Inokim Romania”- https://www.facebook.com/Inokim-Romania-259502474888910/, incepand cu data 09.08.2019 pana la atingerea a 5.000 de like-uri pe pagina oficiala “Inokim Romania”.

Concursul este anuntat printr-o postare pe Facebook – pagina oficiala “Inokim Romania” - https://www.facebook.com/Inokim-Romania-259502474888910/.

Sectiunea 3: Drepturi si conditiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezentate in acest regulament pentru a-si valida participarea .Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine exclusiv participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat in cazul in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Sectiunea 4: Protectia datelor personale

In conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentul EU nr. 679/2016 cu referire la protectia datelor persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participantilor la concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs.

Numele castigatorului va fi afisat pe pagina oficiala de facebook “Inokim Romania” - https://www.facebook.com/Inokim-Romania-259502474888910/ in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului EU nr. 679/2016, cu referire la protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului EU nr. 679/2016, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, de a se opune prelucrarii precum si a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a formula plangeri in fata autoritatii de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa societatii mentionata mai sus cat si la adresa office@alecoair.ro . De asemenea, Participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei si autoritatii locale ANSPDCP.

Datele personale prelucrate de organizator sunt numele, numarul de telefon, adresa de email si adresa postala a castigatorilor sau a tutorilor sai legali.

Sectiunea 5: Mecanismul concursului

Concursul se va desfasura incepand cu data de 09.08. 2019 pana la ora 23:59 a zilei in care sunt atinse cele 5.000 de like-uri.

Conditiile de participare la acest concurs:

1. Like pagina oficiala de facebook „Inokim Romania” - https://www.facebook.com/Inokim-Romania-259502474888910/ 

2. Like and Share a postarii concursului

3. Adaugarea unui comentariu care sa includa „#inokim”, impreuna cu un raspuns la urmatoarele intrebari „De ce crezi ca aceasta trotineta electrica Inokim ar trebui sa ajunga la tine? Cum crezi ca te-ar ajuta o trotineta electrica Inokim?”

Castigatorul va trebui sa transmita organizatorului datele de contact (Nume, Prenume, Numar Telefon, Adresa de email si adresa de livrare a premiului) printr-un mesaj privat, in termen de 5 zile de la data comunicarii. In caz contrar, premiul se reporteaza, fiind desemnat un alt castigator.

Comentariile care contin limbaj trivial, obscen sau rasist pot fi sterse de Organizator.

Sectiunea 6: Premiul concursului

Premiul consta intr-o trotineta electrica Inokim Light Hero.

Sectiunea 7: Desemnarea castigatorilor

Organizatorul va desemna mesajul castigator, pe baza celor mai multe like-uri primite la comentariul sau postat conform prevederilor de la punctul 5.

In cazul in care sunt mai multe comentarii cu acelasi numar de like-uri la finalizarea concursului, se va desemna ca si castigator comentariul cel mai vechi din punct de vedere cronologic.

In cazul in care castigatorul este minor, premiul va fi inmanat unui parinte sau tutore legal.

Castigatorul va trebui sa faca dovada faptului ca este posesorul de drept al contului Facebook de pe care a plasat comentariul castigator.

Sectiunea 8: Notificarea si predarea premiilor

Premiul – trotineta electrica Inokim Light Hero- va fi oferit castigatorului in cel mult 10 zile lucratoare, din momentul transmiterii datelor personale catre organizator. Organizatorul isi rezerva dreptul de a considera ca adresa valida a castigatorului o adresa de pe teritoriul Romaniei. In cazul in care castigatorul nu furnizeaza Organizatorului o adresa din Romania, organizatorul isi rezerva dreptul de a reporta premiul unui alt participant.

Sectiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor. Nu sunt acceptate comentariile care incalca drepturile de autor.

Sectiunea 10: Incetarea concursului

Prezentul Concurs va inceta de drept la ora 23:59 a zilei in care sunt atinse 5.000 de Like-uri pe pagina de Facebook “Inokim Romania”- https://www.facebook.com/Inokim-Romania-259502474888910/.

Sectiunea 11: Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Sectiunea 12: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament si legislatiei aplicabile. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Acestea sunt: numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu/adresa postala.